Policjant – zawód trochę inny niż inne

Policjant – zawód trochę inny niż inne

Promocja i Reklama

Już ślubowanie które składa każdy policjant na początku swojej kariery mówi wiele o tym jak inna jest praca, a raczej służba, w Policji.

Policjant – zawód trochę inny niż inne

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Mało osób wie, że są tylko dwa zawody, którego przedstawiciele mają w ślubowaniu zapis o narażeniu, poświęceniu życia dla obywatela. I jest to właśnie policjant oraz strażak. Nawet żołnierz składając swoją przysięgę ma obowiązek ale tylko wobec ojczyzny i to za „sprawę ojczyzny” w potrzebie żołnierz ma nie szczędzić krwi i życia. Tekst obecnie obowiązującej przysięgi żołnierskiej brzmi:

Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.

A strażak ? Tekst jego ślubowania brzmi: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka uroczyście ślubuję Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuje przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuje strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”
Czyż poświęcenie, życia w czasie wykonywania swojego zawodu nie daje prawa do twierdzenia, iż zawód ten jest niezwykły.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments